Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie sztachety z plastiku na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Budowa ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Ogrodzenie Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia z Winylu na plot i bramę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy planowane balustrady plastykowe na plot i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar